versie nummer 1.0
datum: 18/10/2022

Inleiding

e-Luscious waardeert en respecteert de privacy van onze website bezoekers en iedereen met wie wij in gesprek zijn tijdens een sollicitatieprocedure. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw privacy, welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en waarom wij dat doen.

Samenvatting

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens als naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres van onze sollicitanten. Dit doen wij om in contact met jou te treden over het aangaan van een (mogelijk) dienstverband. Van onze website bezoekers verzamelen we de gegevens indien je het contactformulier invult. Voor de wijze waarop wij de gegevens van uw website bezoek verzamelen verwijzen we u graag naar ons cookie statement.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens tot een maand na sluiting van de vacature. Daarna verwijderen wij deze, tenzij jij ons toestemming geeft voor de verlengde bewaartermijn van 12 maanden na sluiting van de vacature. We stellen deze vraag omdat we graag in contact blijven, mocht op termijn een andere passende vacature interessant zijn die we graag aan je voorleggen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Met ‘e-Luscious’ bedoelen wij: e-Luscious Group BV en haar aanverwante dochterondernemingen.

e-Luscious Group BV
Badweg 48
8401 BL, Gorredijk
Vestigingsnummer: 00005083473
KVK-nummer: 84753374
Contactpersoon privacy: Bas Spierenburg
Email: privacy@eluscious.com

Wat zijn ‘persoonsgegevens’?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om jou te identificeren, die aan jou gekoppeld kunnen worden, of die gebruikt kunnen worden om contact met je op te nemen.

Welke (persoons)gegevens verzamelt e-Luscious?

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld jouw CV, motivatie, naam, adres, uiterlijk (foto), geboortedatum, nationaliteit, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, selectie-assessment (indien van toepassing). Telefoongesprekken en chats (zoals Whatsapp) worden niet opgeslagen.
e-Luscious verzamelt en verwerkt deze gegevens om te analyseren of e-Luscious een geschikte werkgever voor jou kan zijn en of jij een geschikte werknemer voor e-Luscious kan zijn. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de totstandkoming van de eventuele arbeidsrelatie tussen jou en e-Luscious, maar e-Luscious heeft ook een gerechtvaardigd belang de (persoons)gegevens op deze wijze te verwerken.
Verstrek je ook persoonsgegevens van derden aan ons, bijvoorbeeld door een referentie op te geven bij jouw sollicitatie, dan gaan we er vanuit dat jij hiertoe toestemming van die derde hebt verkregen.

Wat doen we niet?

Wij verzamelen en verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens over sollicitanten (zoals gegevens over gezondheid, over ras of etnische achtergrond, politieke, religieuze of filosofische overtuigen), behalve als je hier uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven. Wij maken tijdens de procedure geen gebruik van zogenaamde geautomatiseerde besluitvorming.

Met wie deelt e-Luscious jouw persoonsgegevens?

Voorop staat dat e-Luscious jouw persoonsgegevens niet verkoopt. En we stellen jouw persoonsgegevens alleen aan anderen ter beschikking als daar een reden voor is en met toestemming. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het extern assessment bureau waar we mee samenwerken.
Als e-Luscious door wet- of regelgeving, of door een beslissing van rechterlijke instantie of toezichthouder ertoe gehouden is, zal zij jouw persoonsgegevens aan derden (moeten) verstrekken. Voor zover toegestaan zal e-Luscious jou hiervan informeren.

Bewaartermijn

e-Luscious bewaart jouw persoonsgegevens tot een maand na sluiting van de vacature. Daarna verwijderen wij deze, tenzij jij ons toestemming geeft voor de verlengde bewaartermijn van 12 maanden na sluiting van de vacature. In dat geval kunnen we jouw persoonsgegevens weer gebruiken, met name om contact met jou op te nemen, als er een nieuwe en passende vacature vacant wordt.
Treed je in dienst bij e-Luscious dan zullen we jouw persoonsgegevens langer bewaren. Deze worden dan opgenomen in het personeelsdossier.

Beveiliging en opslag

e-Luscious neemt diverse maatregelen om jouw persoonsgegevens veilig te stellen. Zo neemt zij passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, diefstal, misbruik, ongeautoriseerde toegang, en dergelijken tegen te gaan.
Daarnaast hebben medewerkers van e-Luscious alleen toegang tot (een deel van) jouw persoonsgegevens indien dat nodig is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Denk daarbij aan medewerkers met wie je een gesprek hebt, je toekomstige leidinggevende en HR medewerkers.

Jouw rechten

Je hebt controle over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Jouw rechten zijn:
1. Je kunt ons verzoeken een kopie of inzage te verstrekken van de persoonsgegevens die wij van jou hebben;
2. Je kunt ons verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen, wijzigen of corrigeren;
3. Je kunt ons verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken;
4. Je kunt verleende toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken;
5. Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door e-Luscious indien wij jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang verwerken;
6. Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan een derde over te dragen;
7. Je kunt ons verzoeken kenbaar te maken van welke bron jouw persoonsgegevens afkomstig zijn, indien je die persoonsgegevens niet zelf aan ons hebt verstrekt;
8. Je kunt een klacht indienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact onze Privacy Officer. Dit kun je doen door te e-mailen naar privacy@eluscious.com
9. Tot slot heb je ook het recht om je met jouw klant te wenden tot Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop e-Luscious jouw persoonsgegevens verwerkt of omgaat met jouw verzoeken en uitoefening van jouw rechten;

Over deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. In dat geval wordt de datum en het versienummer aangepast. De nieuwe privacyverklaring wordt gepubliceerd op de websites van e-Luscious.